กาบริเอล http://wachii.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=27-05-2024&group=23&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=27-05-2024&group=23&gblog=66 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกสุดท้ายที่ Chitkul หมู่บ้านสุดท้ายในอินเดีย | INDIA 2019]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=27-05-2024&group=23&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=27-05-2024&group=23&gblog=66 Mon, 27 May 2024 11:19:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=02-03-2024&group=23&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=02-03-2024&group=23&gblog=65 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[Sangla, KINNAUR 2019 : โรงเรียนเก่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=02-03-2024&group=23&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=02-03-2024&group=23&gblog=65 Sat, 02 Mar 2024 22:32:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=06-10-2023&group=23&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=06-10-2023&group=23&gblog=64 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[รีวิวสภาพถนน upper Kinnaur จาก Nako-Reckong Peo | INDIA 2019]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=06-10-2023&group=23&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=06-10-2023&group=23&gblog=64 Fri, 06 Oct 2023 15:21:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=25-09-2023&group=23&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=25-09-2023&group=23&gblog=63 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[เดินทางเข้าสู่ upper Kinnaur รอบนี้แวะลงหมู่บ้าน Nako แล้วนะ | INDIA 2019]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=25-09-2023&group=23&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=25-09-2023&group=23&gblog=63 Mon, 25 Sep 2023 21:39:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=14-09-2023&group=23&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=14-09-2023&group=23&gblog=62 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[SPITI (ปี 3) Tabo อชันตาแห่งหิมาลัย #2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=14-09-2023&group=23&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=14-09-2023&group=23&gblog=62 Thu, 14 Sep 2023 20:01:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=08-08-2023&group=23&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=08-08-2023&group=23&gblog=61 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[SPITI (ปี 3) Tabo อชันตาแห่งหิมาลัย #1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=08-08-2023&group=23&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=08-08-2023&group=23&gblog=61 Tue, 08 Aug 2023 21:47:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=25-03-2023&group=23&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=25-03-2023&group=23&gblog=60 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[SPITI (ปี 3) Dhankar ที่ไม่เคยมา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=25-03-2023&group=23&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=25-03-2023&group=23&gblog=60 Sat, 25 Mar 2023 20:02:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=28-02-2023&group=23&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=28-02-2023&group=23&gblog=59 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[SPITI (ปี 3) Kaza บนความทรงจำบทใหม่]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=28-02-2023&group=23&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=28-02-2023&group=23&gblog=59 Tue, 28 Feb 2023 20:02:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=09-12-2022&group=23&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=09-12-2022&group=23&gblog=57 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[SPITI (ปี 3) Demul, Lidang และเดินเท้าเข้า Pin Valley ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=09-12-2022&group=23&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=09-12-2022&group=23&gblog=57 Fri, 09 Dec 2022 0:36:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=22-10-2022&group=23&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=22-10-2022&group=23&gblog=56 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[SPITI (ปี 3) เทรกย้อนทิศไป Demul]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=22-10-2022&group=23&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=22-10-2022&group=23&gblog=56 Sat, 22 Oct 2022 0:18:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=26-08-2022&group=23&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=26-08-2022&group=23&gblog=55 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[SPITI (ปี 3) จิบอารักที่ Lalung]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=26-08-2022&group=23&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=26-08-2022&group=23&gblog=55 Fri, 26 Aug 2022 19:34:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=12-07-2022&group=23&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=12-07-2022&group=23&gblog=53 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[SPITI (ปี 3) ขึ้นดอย ลงดอย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=12-07-2022&group=23&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=12-07-2022&group=23&gblog=53 Tue, 12 Jul 2022 20:48:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=23-05-2022&group=23&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=23-05-2022&group=23&gblog=52 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[SPITI (ปี 3) หมู่บ้านสัญจร #Hikkim ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=23-05-2022&group=23&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=23-05-2022&group=23&gblog=52 Mon, 23 May 2022 8:29:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=07-05-2022&group=23&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=07-05-2022&group=23&gblog=51 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[SPITI (ปี 3) ค่ำคืนที่ครึกครื้นใน Kaza ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=07-05-2022&group=23&gblog=51 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=07-05-2022&group=23&gblog=51 Sat, 07 May 2022 22:18:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=11-04-2022&group=23&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=11-04-2022&group=23&gblog=50 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[SPITI (ปี 3) สปิติรำลึก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=11-04-2022&group=23&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=11-04-2022&group=23&gblog=50 Mon, 11 Apr 2022 0:19:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=25-03-2022&group=23&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=25-03-2022&group=23&gblog=49 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[ตารางการเดินรถประจำทาง Spiti Valley & Kinnaur (2019)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=25-03-2022&group=23&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=25-03-2022&group=23&gblog=49 Fri, 25 Mar 2022 20:06:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=08-02-2022&group=23&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=08-02-2022&group=23&gblog=48 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[Ladakh 2019 - การเดินทางออกจากเลห์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=08-02-2022&group=23&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=08-02-2022&group=23&gblog=48 Tue, 08 Feb 2022 20:14:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=12-01-2022&group=23&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=12-01-2022&group=23&gblog=47 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[Ladakh 2019 - Hemis Monastery และ Naropa Festival รอบเตรียมงาน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=12-01-2022&group=23&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=12-01-2022&group=23&gblog=47 Wed, 12 Jan 2022 1:23:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=29-12-2021&group=23&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=29-12-2021&group=23&gblog=46 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[Ladakh 2019 - ไปร่วมกลุ่มเก็บเกี่ยวฯ ที่หมู่บ้าน Saboo ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=29-12-2021&group=23&gblog=46 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=29-12-2021&group=23&gblog=46 Wed, 29 Dec 2021 11:34:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=11-12-2021&group=23&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=11-12-2021&group=23&gblog=45 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[Ladakh 2019 - หมู่บ้าน Rumbak ที่อ่านว่า รุมบัค]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=11-12-2021&group=23&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=11-12-2021&group=23&gblog=45 Sat, 11 Dec 2021 11:18:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=22-11-2021&group=23&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=22-11-2021&group=23&gblog=43 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[Ladakh 2019 - Matho Monastery]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=22-11-2021&group=23&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=22-11-2021&group=23&gblog=43 Mon, 22 Nov 2021 20:57:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=13-11-2021&group=23&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=13-11-2021&group=23&gblog=42 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[Ladakh 2019 - หมู่บ้าน Sakti]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=13-11-2021&group=23&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=13-11-2021&group=23&gblog=42 Sat, 13 Nov 2021 14:49:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=08-11-2021&group=23&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=08-11-2021&group=23&gblog=40 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[Ladakh 2019 - Thiksay Monastery]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=08-11-2021&group=23&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=08-11-2021&group=23&gblog=40 Mon, 08 Nov 2021 19:18:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=17-10-2021&group=23&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=17-10-2021&group=23&gblog=38 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[Ladakh ฉบับเบา ๆ - เดินเก็บภาพไปตามเส้นทาง Leh Heritage Walk]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=17-10-2021&group=23&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=17-10-2021&group=23&gblog=38 Sun, 17 Oct 2021 20:07:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=18-09-2021&group=23&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=18-09-2021&group=23&gblog=37 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[Ladakh ฉบับเบา ๆ - Chutayrangtak Street]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=18-09-2021&group=23&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=18-09-2021&group=23&gblog=37 Sat, 18 Sep 2021 1:03:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=02-07-2021&group=23&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=02-07-2021&group=23&gblog=36 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[Ladakh 2019 - Day of Ashura (วันอาชูรอ) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=02-07-2021&group=23&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=02-07-2021&group=23&gblog=36 Fri, 02 Jul 2021 17:08:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=04-06-2021&group=23&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=04-06-2021&group=23&gblog=35 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[Ladakh 2019 - Gya (2)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=04-06-2021&group=23&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=04-06-2021&group=23&gblog=35 Fri, 04 Jun 2021 19:52:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=23-04-2021&group=23&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=23-04-2021&group=23&gblog=34 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[Ladakh 2019 - Gya (1)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=23-04-2021&group=23&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=23-04-2021&group=23&gblog=34 Fri, 23 Apr 2021 11:40:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=06-04-2021&group=23&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=06-04-2021&group=23&gblog=33 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[Ladakh 2019 - ไป Stok แบบไม่มีรถประจำทาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=06-04-2021&group=23&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=06-04-2021&group=23&gblog=33 Tue, 06 Apr 2021 16:33:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=25-03-2021&group=23&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=25-03-2021&group=23&gblog=32 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[Ladakh 2019 - หนึ่งวันกับดอลม่า (2) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=25-03-2021&group=23&gblog=32 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=25-03-2021&group=23&gblog=32 Thu, 25 Mar 2021 22:23:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=24-02-2021&group=23&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=24-02-2021&group=23&gblog=31 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[Ladakh 2019 - หนึ่งวันกับดอลม่า (1) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=24-02-2021&group=23&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=24-02-2021&group=23&gblog=31 Wed, 24 Feb 2021 13:15:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=09-02-2021&group=23&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=09-02-2021&group=23&gblog=30 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[EUREKA !!!! เจอชื่อซอสพริกนิรนามซะที]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=09-02-2021&group=23&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=09-02-2021&group=23&gblog=30 Tue, 09 Feb 2021 14:00:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=29-09-2020&group=23&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=29-09-2020&group=23&gblog=28 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[ตารางการเดินรถโดยสารของ Keylong 2019]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=29-09-2020&group=23&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=29-09-2020&group=23&gblog=28 Tue, 29 Sep 2020 11:34:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=17-09-2020&group=23&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=17-09-2020&group=23&gblog=27 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[วันงานเทศกาลผ่านมา - Ladakh Marathon 2019]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=17-09-2020&group=23&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=17-09-2020&group=23&gblog=27 Thu, 17 Sep 2020 12:51:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=09-09-2020&group=23&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=09-09-2020&group=23&gblog=26 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[Ladakh ฉบับเบา ๆ - อาหารท้องถิ่นของลาดัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=09-09-2020&group=23&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=09-09-2020&group=23&gblog=26 Wed, 09 Sep 2020 18:06:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=23-08-2020&group=23&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=23-08-2020&group=23&gblog=25 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[วันงานเทศกาลผ่านมา - Ladakh Festival 2019]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=23-08-2020&group=23&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=23-08-2020&group=23&gblog=25 Sun, 23 Aug 2020 0:05:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=10-08-2020&group=23&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=10-08-2020&group=23&gblog=24 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[Ladakh 2019 - ร่องรอยอดีตที่ Basgo ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=10-08-2020&group=23&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=10-08-2020&group=23&gblog=24 Mon, 10 Aug 2020 11:46:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=29-07-2020&group=23&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=29-07-2020&group=23&gblog=23 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[Ladakh 2019 - สถานีต่อไป Likir]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=29-07-2020&group=23&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=29-07-2020&group=23&gblog=23 Wed, 29 Jul 2020 14:01:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=22-07-2020&group=23&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=22-07-2020&group=23&gblog=22 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[Ladakh ฉบับเบา ๆ - Churpi ชีสแห้ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=22-07-2020&group=23&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=22-07-2020&group=23&gblog=22 Wed, 22 Jul 2020 11:11:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=03-07-2020&group=23&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=03-07-2020&group=23&gblog=21 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[Ladakh 2019 - แวะ Hemis Shukpachan เมื่อฉันยังไม่อยากกลับเลห์ (2)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=03-07-2020&group=23&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=03-07-2020&group=23&gblog=21 Fri, 03 Jul 2020 22:24:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=11-06-2020&group=23&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=11-06-2020&group=23&gblog=20 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[Ladakh 2019 - แวะ Hemis Shukpachan เมื่อฉันยังไม่อยากกลับเลห์ (1)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=11-06-2020&group=23&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=11-06-2020&group=23&gblog=20 Thu, 11 Jun 2020 0:03:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=24-05-2020&group=23&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=24-05-2020&group=23&gblog=19 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[Ladakh 2019 - หนึ่งคืนที่หมู่บ้านชาวอารยัน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=24-05-2020&group=23&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=24-05-2020&group=23&gblog=19 Sun, 24 May 2020 22:41:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=08-04-2020&group=23&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=08-04-2020&group=23&gblog=16 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[Ladakh 2019 - เดินทางไกลไป Hanu และ PAP เจ้าปัญหา (อีกแล้ว)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=08-04-2020&group=23&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=08-04-2020&group=23&gblog=16 Wed, 08 Apr 2020 23:20:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=30-03-2020&group=23&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=30-03-2020&group=23&gblog=15 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[Ladakh 2019 - เส้นทางสู่ Lamayuru ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=30-03-2020&group=23&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=30-03-2020&group=23&gblog=15 Mon, 30 Mar 2020 17:53:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=25-03-2020&group=23&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=25-03-2020&group=23&gblog=13 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[ตารางการเดินรถโดยสารของเลห์ (Leh)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=25-03-2020&group=23&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=25-03-2020&group=23&gblog=13 Wed, 25 Mar 2020 11:30:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=14-03-2020&group=23&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=14-03-2020&group=23&gblog=12 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[Ladakh ฉบับเบา ๆ - ผิดที่ผิดเวลา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=14-03-2020&group=23&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=14-03-2020&group=23&gblog=12 Sat, 14 Mar 2020 9:38:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=12-03-2020&group=23&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=12-03-2020&group=23&gblog=11 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[Ladakh ฉบับเบา ๆ - ว่าด้วยเรื่อง PAP เจ้าปัญหา ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=12-03-2020&group=23&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=12-03-2020&group=23&gblog=11 Thu, 12 Mar 2020 9:08:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=25-02-2020&group=23&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=25-02-2020&group=23&gblog=10 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[ถนนทุกสายมุ่งสู่เลห์ (6)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=25-02-2020&group=23&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=25-02-2020&group=23&gblog=10 Tue, 25 Feb 2020 20:10:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=05-02-2015&group=20&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=05-02-2015&group=20&gblog=14 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[SPITI (ปี 1) กันดารวิถี - เส้นทางจาก Tabo สู่ Reckong Peo (จบ) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=05-02-2015&group=20&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=05-02-2015&group=20&gblog=14 Thu, 05 Feb 2015 13:23:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=20-01-2015&group=20&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=20-01-2015&group=20&gblog=13 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[SPITI (ปี 1) Tabo ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=20-01-2015&group=20&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=20-01-2015&group=20&gblog=13 Tue, 20 Jan 2015 13:16:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=13-01-2015&group=20&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=13-01-2015&group=20&gblog=12 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[SPITI (ปี 1) สำรวจ Kaza และเรื่องทั่วไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=13-01-2015&group=20&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=13-01-2015&group=20&gblog=12 Tue, 13 Jan 2015 17:29:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=09-01-2015&group=20&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=09-01-2015&group=20&gblog=11 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[SPITI (ปี 1) นั่งรถไต่เขาบนถนนเส้นสีขาว ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=09-01-2015&group=20&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=09-01-2015&group=20&gblog=11 Fri, 09 Jan 2015 9:15:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=28-12-2014&group=20&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=28-12-2014&group=20&gblog=10 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[SPITI (ปี 1) เมื่อฉันจะไปหุบเขาสปิติ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=28-12-2014&group=20&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=28-12-2014&group=20&gblog=10 Sun, 28 Dec 2014 11:25:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=15-09-2014&group=18&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=15-09-2014&group=18&gblog=14 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[เหตุเกิดที่สถานีรถไฟฯ (2) จบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=15-09-2014&group=18&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=15-09-2014&group=18&gblog=14 Mon, 15 Sep 2014 21:55:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=12-09-2014&group=18&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=12-09-2014&group=18&gblog=13 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[เหตุเกิดที่สถานีรถไฟฯ (1)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=12-09-2014&group=18&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=12-09-2014&group=18&gblog=13 Fri, 12 Sep 2014 20:41:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=30-08-2014&group=18&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=30-08-2014&group=18&gblog=12 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[Varanasi - ชีวิตริมน้ำ ที่เมืองพาราณสี (ภาคค่ำ)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=30-08-2014&group=18&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=30-08-2014&group=18&gblog=12 Sat, 30 Aug 2014 20:19:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=27-08-2014&group=18&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=27-08-2014&group=18&gblog=11 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[Varanasi - ชีวิตริมน้ำ ที่เมืองพาราณสี (ภาคเช้า)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=27-08-2014&group=18&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=27-08-2014&group=18&gblog=11 Wed, 27 Aug 2014 9:21:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=22-08-2014&group=18&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=22-08-2014&group=18&gblog=10 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[จาก Haridwar สู่ Varanasi บนรถไฟอินเดีย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=22-08-2014&group=18&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=22-08-2014&group=18&gblog=10 Fri, 22 Aug 2014 21:05:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=07-09-2023&group=17&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=07-09-2023&group=17&gblog=75 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[Child Grooming ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=07-09-2023&group=17&gblog=75 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=07-09-2023&group=17&gblog=75 Thu, 07 Sep 2023 22:49:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=14-07-2023&group=17&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=14-07-2023&group=17&gblog=74 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[ลงบันทึกรำลึกถึงเพื่อนบล็อก #ธนูคือลุงแอ็ด]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=14-07-2023&group=17&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=14-07-2023&group=17&gblog=74 Fri, 14 Jul 2023 14:45:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=03-07-2023&group=17&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=03-07-2023&group=17&gblog=73 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[ถนนสายนี้มีตะพาบ 330 : คนเดียวก็ได้ สบายดี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=03-07-2023&group=17&gblog=73 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=03-07-2023&group=17&gblog=73 Mon, 03 Jul 2023 16:12:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=02-11-2022&group=17&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=02-11-2022&group=17&gblog=72 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อพวกเราได้กลับมาเจอกันอีก ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=02-11-2022&group=17&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=02-11-2022&group=17&gblog=72 Wed, 02 Nov 2022 14:24:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=13-09-2022&group=17&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=13-09-2022&group=17&gblog=71 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[ถนนสายนี้มีตะพาบ 310 : ทุกอย่างกำลังจะเปลี่ยนไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=13-09-2022&group=17&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=13-09-2022&group=17&gblog=71 Tue, 13 Sep 2022 2:25:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=03-09-2022&group=17&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=03-09-2022&group=17&gblog=70 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[ถนนสายนี้มีตะพาบ 309 : ล้อเลียน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=03-09-2022&group=17&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=03-09-2022&group=17&gblog=70 Sat, 03 Sep 2022 14:03:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=01-06-2022&group=17&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=01-06-2022&group=17&gblog=67 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[ถนนสายนี้มีตะพาบ 303 : เพื่อน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=01-06-2022&group=17&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=01-06-2022&group=17&gblog=67 Wed, 01 Jun 2022 7:35:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=25-12-2021&group=17&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=25-12-2021&group=17&gblog=66 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[ถนนสายนี้มีตะพาบ 292 : ประทับใจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=25-12-2021&group=17&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=25-12-2021&group=17&gblog=66 Sat, 25 Dec 2021 22:06:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=22-10-2021&group=17&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=22-10-2021&group=17&gblog=65 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[ถนนสายนี้มีตะพาบ 288 : เมื่อคิดถึงเรื่องเที่ยว คุณคิดถึงอะไร]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=22-10-2021&group=17&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=22-10-2021&group=17&gblog=65 Fri, 22 Oct 2021 19:29:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=09-09-2021&group=17&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=09-09-2021&group=17&gblog=64 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[จาปาตี ~ Chapati ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=09-09-2021&group=17&gblog=64 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=09-09-2021&group=17&gblog=64 Thu, 09 Sep 2021 8:03:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=11-05-2021&group=17&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=11-05-2021&group=17&gblog=63 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[ถนนสายนี้มีตะพาบ 277 : แคคตัส อินเทร็นด์ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=11-05-2021&group=17&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=11-05-2021&group=17&gblog=63 Tue, 11 May 2021 21:44:25 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-06-2020&group=17&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-06-2020&group=17&gblog=62 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[ถนนสายนี้มีตะพาบ 255 : สุดสายตา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-06-2020&group=17&gblog=62 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-06-2020&group=17&gblog=62 Sun, 21 Jun 2020 12:34:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=06-06-2020&group=17&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=06-06-2020&group=17&gblog=61 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[ถนนสายนี้มีตะพาบ 254 : สัญชาตญาณ ของไก่กุ๊ก ๆ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=06-06-2020&group=17&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=06-06-2020&group=17&gblog=61 Sat, 06 Jun 2020 12:33:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=01-06-2020&group=17&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=01-06-2020&group=17&gblog=60 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[กระบองเพชรหลังบ้าน ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=01-06-2020&group=17&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=01-06-2020&group=17&gblog=60 Mon, 01 Jun 2020 22:40:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=11-05-2020&group=17&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=11-05-2020&group=17&gblog=59 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[Melocactus ต้นพี่ใหญ่ และรุ่นเด็ก ๆ ที่กำลังเพาะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=11-05-2020&group=17&gblog=59 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=11-05-2020&group=17&gblog=59 Mon, 11 May 2020 15:03:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-01-2020&group=17&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-01-2020&group=17&gblog=57 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[Slow food : แวะส่องลองชิมกับแนวทางอาหารเนิบช้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-01-2020&group=17&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-01-2020&group=17&gblog=57 Tue, 21 Jan 2020 8:41:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=14-01-2020&group=17&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=14-01-2020&group=17&gblog=56 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[[เก็บภาพ] ป้ายเตือนเก๋ ๆ จากตัวเมืองเชียงใหม่เจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=14-01-2020&group=17&gblog=56 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=14-01-2020&group=17&gblog=56 Tue, 14 Jan 2020 13:23:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=29-03-2019&group=17&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=29-03-2019&group=17&gblog=55 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกคั่นเวลา - นั่งรถลงใต้ (2010)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=29-03-2019&group=17&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=29-03-2019&group=17&gblog=55 Fri, 29 Mar 2019 10:12:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=04-03-2019&group=17&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=04-03-2019&group=17&gblog=54 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[นกนางนวล (อพยพ) ที่บางปู]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=04-03-2019&group=17&gblog=54 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=04-03-2019&group=17&gblog=54 Mon, 04 Mar 2019 8:37:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=24-01-2019&group=17&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=24-01-2019&group=17&gblog=53 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[เพื่อนของฉันเป็นโรคลิ้นหัวใจรั่ว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=24-01-2019&group=17&gblog=53 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=24-01-2019&group=17&gblog=53 Thu, 24 Jan 2019 20:39:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=05-01-2019&group=17&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=05-01-2019&group=17&gblog=52 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ้านกกินปลีกับต้นไม้ไร้ใบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=05-01-2019&group=17&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=05-01-2019&group=17&gblog=52 Sat, 05 Jan 2019 8:49:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=30-11-2018&group=17&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=30-11-2018&group=17&gblog=50 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[เตรียมตะกร้า หาถุงผ้า พกพาไปใช้ในวันที่ 4 ธันวาคม กันเถอะ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=30-11-2018&group=17&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=30-11-2018&group=17&gblog=50 Fri, 30 Nov 2018 22:12:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=19-11-2018&group=17&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=19-11-2018&group=17&gblog=49 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[Bohemian Rhapsody ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=19-11-2018&group=17&gblog=49 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=19-11-2018&group=17&gblog=49 Mon, 19 Nov 2018 10:31:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=31-10-2018&group=17&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=31-10-2018&group=17&gblog=48 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[ที่บนหาดทราย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=31-10-2018&group=17&gblog=48 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=31-10-2018&group=17&gblog=48 Wed, 31 Oct 2018 18:25:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=28-04-2018&group=17&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=28-04-2018&group=17&gblog=44 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ้าตัวเล็กในกระเช้าแขวนต้นไม้]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=28-04-2018&group=17&gblog=44 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=28-04-2018&group=17&gblog=44 Sat, 28 Apr 2018 8:14:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=04-03-2018&group=17&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=04-03-2018&group=17&gblog=42 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกคั่นเวลา - สิ่งใด ๆ ในอินเดีย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=04-03-2018&group=17&gblog=42 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=04-03-2018&group=17&gblog=42 Sun, 04 Mar 2018 14:12:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=04-10-2016&group=17&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=04-10-2016&group=17&gblog=40 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[ถนนสายนี้มีตะพาบ 164 : สูตรลับ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=04-10-2016&group=17&gblog=40 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=04-10-2016&group=17&gblog=40 Tue, 04 Oct 2016 8:15:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=14-11-2016&group=17&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=14-11-2016&group=17&gblog=39 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[ถนนสายนี้มีตะพาบ 166 : เปลี่ยนแนว ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=14-11-2016&group=17&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=14-11-2016&group=17&gblog=39 Mon, 14 Nov 2016 8:15:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=30-06-2015&group=17&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=30-06-2015&group=17&gblog=38 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[ถนนสายนี้มีตะพาบ 133 : วันฝนพรำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=30-06-2015&group=17&gblog=38 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=30-06-2015&group=17&gblog=38 Tue, 30 Jun 2015 8:14:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=17-02-2015&group=17&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=17-02-2015&group=17&gblog=37 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[ถนนสายนี้มีตะพาบ 124 : กุหลาบ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=17-02-2015&group=17&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=17-02-2015&group=17&gblog=37 Tue, 17 Feb 2015 14:28:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=14-11-2017&group=17&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=14-11-2017&group=17&gblog=36 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[ทุ่งพระเมรุ - พฤศจิกายน 2017]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=14-11-2017&group=17&gblog=36 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=14-11-2017&group=17&gblog=36 Tue, 14 Nov 2017 17:06:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=06-11-2017&group=17&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=06-11-2017&group=17&gblog=35 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกไปทั่ว - สวัสดีเพื่อนเก่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=06-11-2017&group=17&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=06-11-2017&group=17&gblog=35 Mon, 06 Nov 2017 19:15:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=27-10-2017&group=17&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=27-10-2017&group=17&gblog=34 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[ภาพเก่า - 15 ต.ค. 2016]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=27-10-2017&group=17&gblog=34 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=27-10-2017&group=17&gblog=34 Fri, 27 Oct 2017 15:37:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=27-09-2017&group=17&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=27-09-2017&group=17&gblog=33 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[ได้เงินคืนจาก PayPal ซะที]]>  ที่นี่เราเคยได้บ่นเรื่องของยอดเงินที่ถูก....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=27-09-2017&group=17&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=27-09-2017&group=17&gblog=33 Wed, 27 Sep 2017 19:23:08 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=16-08-2017&group=17&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=16-08-2017&group=17&gblog=31 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[อยากตัดขาดทางโลก(ออนไลน์)ซะจริง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=16-08-2017&group=17&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=16-08-2017&group=17&gblog=31 Wed, 16 Aug 2017 20:03:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-07-2017&group=17&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-07-2017&group=17&gblog=28 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องป่วย ๆ - คอแตก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-07-2017&group=17&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-07-2017&group=17&gblog=28 Fri, 21 Jul 2017 10:16:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=15-07-2017&group=17&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=15-07-2017&group=17&gblog=27 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องป่วย ๆ - Bell's Palsy ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=15-07-2017&group=17&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=15-07-2017&group=17&gblog=27 Sat, 15 Jul 2017 20:34:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=12-06-2017&group=17&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=12-06-2017&group=17&gblog=26 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[P R A A N - ชีวิต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=12-06-2017&group=17&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=12-06-2017&group=17&gblog=26 Mon, 12 Jun 2017 16:11:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=12-05-2017&group=17&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=12-05-2017&group=17&gblog=24 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[Chiya-Cha-Chai : เรื่องของชาที่ข้าพเจ้าพบเจอ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=12-05-2017&group=17&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=12-05-2017&group=17&gblog=24 Fri, 12 May 2017 16:10:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=01-04-2017&group=17&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=01-04-2017&group=17&gblog=23 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อต้องออกไปซื้อหา ของกิน ของใช้ ในรัสเซีย (2013)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=01-04-2017&group=17&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=01-04-2017&group=17&gblog=23 Sat, 01 Apr 2017 15:54:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-03-2017&group=17&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-03-2017&group=17&gblog=22 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[Hindustan Diary - มะนาลี ที่รัก (2015)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-03-2017&group=17&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-03-2017&group=17&gblog=22 Tue, 21 Mar 2017 15:44:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=17-03-2017&group=17&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=17-03-2017&group=17&gblog=20 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[บทเพลงโปรด เพลงไหน ที่(ยัง)ชอบเปิดฟัง ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=17-03-2017&group=17&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=17-03-2017&group=17&gblog=20 Fri, 17 Mar 2017 15:27:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=06-03-2017&group=17&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=06-03-2017&group=17&gblog=19 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[Hindustan Diary - กะรัม ดู๊ด ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=06-03-2017&group=17&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=06-03-2017&group=17&gblog=19 Mon, 06 Mar 2017 15:23:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-02-2017&group=17&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-02-2017&group=17&gblog=18 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[ชะโงกทัวร์ ไปกับ 3 Idiots]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-02-2017&group=17&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-02-2017&group=17&gblog=18 Tue, 21 Feb 2017 15:15:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=28-02-2015&group=17&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=28-02-2015&group=17&gblog=17 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[ISIS ตัวประกัน และ ท่านผู้ชม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=28-02-2015&group=17&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=28-02-2015&group=17&gblog=17 Sat, 28 Feb 2015 10:35:51 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=05-05-2015&group=17&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=05-05-2015&group=17&gblog=16 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[ถามกันตรง ๆ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=05-05-2015&group=17&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=05-05-2015&group=17&gblog=16 Tue, 05 May 2015 9:49:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=11-02-2017&group=17&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=11-02-2017&group=17&gblog=15 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[Dozakh - In search of heaven]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=11-02-2017&group=17&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=11-02-2017&group=17&gblog=15 Sat, 11 Feb 2017 14:59:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-01-2017&group=17&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-01-2017&group=17&gblog=14 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[The Legend of 1900 -- หรือเราควรจะลองดูสักก้าว? ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-01-2017&group=17&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-01-2017&group=17&gblog=14 Sat, 21 Jan 2017 14:40:04 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=02-01-2017&group=17&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=02-01-2017&group=17&gblog=13 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปเก็บตะวันส่งท้ายปี ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=02-01-2017&group=17&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=02-01-2017&group=17&gblog=13 Mon, 02 Jan 2017 17:41:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-12-2016&group=17&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-12-2016&group=17&gblog=12 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[INDIA : การเดินทางจากสนามบิน (เดลี) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-12-2016&group=17&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-12-2016&group=17&gblog=12 Wed, 21 Dec 2016 13:55:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=02-12-2016&group=17&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=02-12-2016&group=17&gblog=11 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[อินเดีย หน้า จีน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=02-12-2016&group=17&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=02-12-2016&group=17&gblog=11 Fri, 02 Dec 2016 7:32:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=19-05-2016&group=17&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=19-05-2016&group=17&gblog=10 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกคั่นเวลา - Topi ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=19-05-2016&group=17&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=19-05-2016&group=17&gblog=10 Thu, 19 May 2016 13:03:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=01-02-2017&group=16&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=01-02-2017&group=16&gblog=74 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกส่งท้าย : มัสซูรี (Mussoorie) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=01-02-2017&group=16&gblog=74 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=01-02-2017&group=16&gblog=74 Wed, 01 Feb 2017 9:58:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=26-01-2017&group=16&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=26-01-2017&group=16&gblog=72 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกส่งท้าย : พุชการ์ (3) ภาคอพยพ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=26-01-2017&group=16&gblog=72 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=26-01-2017&group=16&gblog=72 Thu, 26 Jan 2017 9:54:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=18-01-2017&group=16&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=18-01-2017&group=16&gblog=71 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกส่งท้าย : พุชการ์ (2)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=18-01-2017&group=16&gblog=71 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=18-01-2017&group=16&gblog=71 Wed, 18 Jan 2017 16:59:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=08-01-2017&group=16&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=08-01-2017&group=16&gblog=70 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[บันทึกส่งท้าย : พุชการ์ (1)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=08-01-2017&group=16&gblog=70 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=08-01-2017&group=16&gblog=70 Sun, 08 Jan 2017 20:46:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=08-12-2016&group=16&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=08-12-2016&group=16&gblog=69 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[BIR (3) ฉันจะเล่าเรื่องการเดินทางให้ฟัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=08-12-2016&group=16&gblog=69 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=08-12-2016&group=16&gblog=69 Thu, 08 Dec 2016 9:21:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=22-11-2016&group=16&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=22-11-2016&group=16&gblog=67 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[BIR (2) ตามหาชุมชนชาวทิเบต]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=22-11-2016&group=16&gblog=67 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=22-11-2016&group=16&gblog=67 Tue, 22 Nov 2016 11:57:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=20-11-2016&group=16&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=20-11-2016&group=16&gblog=66 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[BIR (1) หมู่บ้านในฝัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=20-11-2016&group=16&gblog=66 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=20-11-2016&group=16&gblog=66 Sun, 20 Nov 2016 17:00:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=08-11-2016&group=16&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=08-11-2016&group=16&gblog=65 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[REWALSAR - รีวัลซาร์ (2) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=08-11-2016&group=16&gblog=65 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=08-11-2016&group=16&gblog=65 Tue, 08 Nov 2016 15:37:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=25-10-2016&group=16&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=25-10-2016&group=16&gblog=63 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[REWALSAR - รีวัลซาร์ (1) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=25-10-2016&group=16&gblog=63 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=25-10-2016&group=16&gblog=63 Tue, 25 Oct 2016 16:13:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=25-09-2016&group=16&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=25-09-2016&group=16&gblog=61 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[วิธีกิน Pani Puri จากร้านรถเข็น นะนาย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=25-09-2016&group=16&gblog=61 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=25-09-2016&group=16&gblog=61 Sun, 25 Sep 2016 13:22:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=10-09-2016&group=16&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=10-09-2016&group=16&gblog=60 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[แวะแว้บ มาเยือนงานแต่งฯ ชาวหิมาจัล (2) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=10-09-2016&group=16&gblog=60 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=10-09-2016&group=16&gblog=60 Sat, 10 Sep 2016 11:22:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=06-09-2016&group=16&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=06-09-2016&group=16&gblog=58 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[แวะแว้บ มาเยือนงานแต่งฯ ชาวหิมาจัล (1)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=06-09-2016&group=16&gblog=58 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=06-09-2016&group=16&gblog=58 Tue, 06 Sep 2016 16:31:43 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=26-08-2016&group=16&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=26-08-2016&group=16&gblog=57 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อข้าพเจ้าไปเป็นเด็กวัดที่ Bön Monastery(4)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=26-08-2016&group=16&gblog=57 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=26-08-2016&group=16&gblog=57 Fri, 26 Aug 2016 10:19:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=16-08-2016&group=16&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=16-08-2016&group=16&gblog=55 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อข้าพเจ้าไปเป็นเด็กวัดที่ Bön Monastery(3)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=16-08-2016&group=16&gblog=55 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=16-08-2016&group=16&gblog=55 Tue, 16 Aug 2016 10:15:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=09-08-2016&group=16&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=09-08-2016&group=16&gblog=52 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อข้าพเจ้าไปเป็นเด็กวัดที่ Bön Monastery(2)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=09-08-2016&group=16&gblog=52 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=09-08-2016&group=16&gblog=52 Tue, 09 Aug 2016 10:13:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=30-07-2016&group=16&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=30-07-2016&group=16&gblog=50 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[เมื่อข้าพเจ้าไปเป็นเด็กวัดที่ Bön Monastery(1)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=30-07-2016&group=16&gblog=50 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=30-07-2016&group=16&gblog=50 Sat, 30 Jul 2016 10:09:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=15-07-2016&group=16&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=15-07-2016&group=16&gblog=47 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[KINNAUR : ชนเผ่าหมวกเขียว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=15-07-2016&group=16&gblog=47 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=15-07-2016&group=16&gblog=47 Fri, 15 Jul 2016 16:13:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=30-06-2016&group=16&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=30-06-2016&group=16&gblog=45 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[KINNAUR : สอง ข้าง ทาง (ในวันรถเสีย)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=30-06-2016&group=16&gblog=45 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=30-06-2016&group=16&gblog=45 Thu, 30 Jun 2016 10:49:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=23-06-2016&group=16&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=23-06-2016&group=16&gblog=43 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[KINNAUR : Chhitkul ณ หมู่บ้านแห่งสุดท้ายฯ ของอินเดีย (2) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=23-06-2016&group=16&gblog=43 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=23-06-2016&group=16&gblog=43 Thu, 23 Jun 2016 12:42:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=15-06-2016&group=16&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=15-06-2016&group=16&gblog=41 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[KINNAUR : Chhitkul ณ หมู่บ้านแห่งสุดท้ายฯ ของอินเดีย (1) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=15-06-2016&group=16&gblog=41 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=15-06-2016&group=16&gblog=41 Wed, 15 Jun 2016 12:37:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=04-06-2016&group=16&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=04-06-2016&group=16&gblog=39 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[KINNAUR : Sangla Valley ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=04-06-2016&group=16&gblog=39 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=04-06-2016&group=16&gblog=39 Sat, 04 Jun 2016 9:35:06 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=26-05-2016&group=16&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=26-05-2016&group=16&gblog=37 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[เส้นทางสู่ KINNAUR อีกซีกฝั่ง ย่านหิมาลัย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=26-05-2016&group=16&gblog=37 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=26-05-2016&group=16&gblog=37 Thu, 26 May 2016 17:05:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=11-05-2016&group=16&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=11-05-2016&group=16&gblog=35 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[DHARAMSHALA : ชีวิต และ ผู้คน (2)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=11-05-2016&group=16&gblog=35 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=11-05-2016&group=16&gblog=35 Wed, 11 May 2016 12:06:03 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=29-04-2016&group=16&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=29-04-2016&group=16&gblog=33 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[พาเยี่ยมชม Norbulingka Institute - เมืองธรรมศาลา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=29-04-2016&group=16&gblog=33 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=29-04-2016&group=16&gblog=33 Fri, 29 Apr 2016 9:21:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=24-04-2016&group=16&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=24-04-2016&group=16&gblog=31 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[DHARAMSHALA : ชีวิต และ ผู้คน (1)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=24-04-2016&group=16&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=24-04-2016&group=16&gblog=31 Sun, 24 Apr 2016 0:49:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-04-2016&group=16&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-04-2016&group=16&gblog=29 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[CHAMBA ในวันที่ไม่น่ารัก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-04-2016&group=16&gblog=29 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-04-2016&group=16&gblog=29 Thu, 21 Apr 2016 8:54:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=11-04-2016&group=16&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=11-04-2016&group=16&gblog=27 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[DHARAMSHALA : Long life Puja ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=11-04-2016&group=16&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=11-04-2016&group=16&gblog=27 Mon, 11 Apr 2016 11:29:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=07-04-2016&group=16&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=07-04-2016&group=16&gblog=25 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[DHARAMSHALA : มา เดิน เทียน กัน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=07-04-2016&group=16&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=07-04-2016&group=16&gblog=25 Thu, 07 Apr 2016 23:59:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=01-04-2016&group=16&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=01-04-2016&group=16&gblog=23 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[DHARAMSHALA : ชีวิต คือ การเดินทาง?]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=01-04-2016&group=16&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=01-04-2016&group=16&gblog=23 Fri, 01 Apr 2016 9:20:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=25-03-2016&group=16&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=25-03-2016&group=16&gblog=21 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[SPITI (ปี 2) Kee Monastery สุดท้ายก็ได้มาเยือน]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=25-03-2016&group=16&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=25-03-2016&group=16&gblog=21 Fri, 25 Mar 2016 15:48:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=17-03-2016&group=16&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=17-03-2016&group=16&gblog=19 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[SPITI (ปี 2) Langza หมู่บ้านฟอสซิล]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=17-03-2016&group=16&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=17-03-2016&group=16&gblog=19 Thu, 17 Mar 2016 15:57:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=09-03-2016&group=16&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=09-03-2016&group=16&gblog=17 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[SPITI (ปี 2) สูงสะท้าน ที่ หมู่บ้าน KOMIK ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=09-03-2016&group=16&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=09-03-2016&group=16&gblog=17 Wed, 09 Mar 2016 20:24:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=29-02-2016&group=16&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=29-02-2016&group=16&gblog=14 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[SPITI (ปี 2) แวะกลับมาทักทาย 'ดินแดนใจกลาง']]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=29-02-2016&group=16&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=29-02-2016&group=16&gblog=14 Mon, 29 Feb 2016 23:35:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=26-02-2016&group=16&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=26-02-2016&group=16&gblog=12 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[เรื่องบันทึกระหว่างทาง : วันเลี้ยงส่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=26-02-2016&group=16&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=26-02-2016&group=16&gblog=12 Fri, 26 Feb 2016 15:32:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=20-02-2016&group=16&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=20-02-2016&group=16&gblog=11 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[DEVPRAYAG : จุดบรรจบของสายน้ำ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=20-02-2016&group=16&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=20-02-2016&group=16&gblog=11 Sat, 20 Feb 2016 15:49:34 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=22-12-2018&group=15&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=22-12-2018&group=15&gblog=30 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[[R]St. Petersburg - Catherine Palace ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=22-12-2018&group=15&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=22-12-2018&group=15&gblog=30 Sat, 22 Dec 2018 21:23:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=12-10-2018&group=15&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=12-10-2018&group=15&gblog=28 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[[R]St. Petersburg - Peterhof พระราชวังฤดูร้อน ในวันใบไม้เปลี่ยนสี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=12-10-2018&group=15&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=12-10-2018&group=15&gblog=28 Fri, 12 Oct 2018 11:39:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=22-09-2018&group=15&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=22-09-2018&group=15&gblog=27 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[[R]St. Petersburg - พระราชวังฤดูหนาวและเฮอร์มิเทจ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=22-09-2018&group=15&gblog=27 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=22-09-2018&group=15&gblog=27 Sat, 22 Sep 2018 11:51:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=20-08-2018&group=15&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=20-08-2018&group=15&gblog=26 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[[R]St. Petersburg - สุดปลายทางรถไฟ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=20-08-2018&group=15&gblog=26 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=20-08-2018&group=15&gblog=26 Mon, 20 Aug 2018 16:24:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=24-06-2018&group=15&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=24-06-2018&group=15&gblog=25 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[[R]MOSCOW - มอสโก (ที่ฉันพลาด) 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=24-06-2018&group=15&gblog=25 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=24-06-2018&group=15&gblog=25 Sun, 24 Jun 2018 8:36:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=23-05-2018&group=15&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=23-05-2018&group=15&gblog=24 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[[R]MOSCOW - มอสโก (ที่ฉันพลาด) 1 ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=23-05-2018&group=15&gblog=24 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=23-05-2018&group=15&gblog=24 Wed, 23 May 2018 12:48:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=18-08-2017&group=15&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=18-08-2017&group=15&gblog=23 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[[R]ตะลอนนั่งรถไฟไปรัสเซีย 18 - ณ จุดหมาย ที่(ยัง)ไม่ใช่ปลายทาง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=18-08-2017&group=15&gblog=23 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=18-08-2017&group=15&gblog=23 Fri, 18 Aug 2017 19:07:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=29-06-2017&group=15&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=29-06-2017&group=15&gblog=22 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[[R]ตะลอนนั่งรถไฟไปรัสเซีย 17 - บนรถไฟ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=29-06-2017&group=15&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=29-06-2017&group=15&gblog=22 Thu, 29 Jun 2017 7:55:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=27-05-2017&group=15&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=27-05-2017&group=15&gblog=21 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[[R]ตะลอนนั่งรถไฟไปรัสเซีย 16 - เดินทางเข้ากรุงฯ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=27-05-2017&group=15&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=27-05-2017&group=15&gblog=21 Sat, 27 May 2017 20:26:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-04-2017&group=15&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-04-2017&group=15&gblog=20 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[[R]ตะลอนนั่งรถไฟไปรัสเซีย 15 - สายลมหนาวแห่งไซบีเรีย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-04-2017&group=15&gblog=20 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-04-2017&group=15&gblog=20 Fri, 21 Apr 2017 19:57:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=10-01-2016&group=15&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=10-01-2016&group=15&gblog=19 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[[R]ตะลอนนั่งรถไฟไปรัสเซีย 14 - สงคราม และ ภาพความหลัง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=10-01-2016&group=15&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=10-01-2016&group=15&gblog=19 Sun, 10 Jan 2016 15:46:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=05-01-2016&group=15&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=05-01-2016&group=15&gblog=17 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[[R]ตะลอนนั่งรถไฟไปรัสเซีย 13 - แวะส่องไบคาล ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=05-01-2016&group=15&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=05-01-2016&group=15&gblog=17 Tue, 05 Jan 2016 11:54:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-09-2015&group=15&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-09-2015&group=15&gblog=15 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[[R]ตะลอนนั่งรถไฟไปรัสเซีย 12 - ย่ำแรกบนถิ่นหมีขาว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-09-2015&group=15&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-09-2015&group=15&gblog=15 Mon, 21 Sep 2015 14:29:01 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=11-09-2015&group=15&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=11-09-2015&group=15&gblog=14 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[[R]ตะลอนนั่งรถไฟไปรัสเซีย 11 - กว่าจะถึงไซบีเรีย(3)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=11-09-2015&group=15&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=11-09-2015&group=15&gblog=14 Fri, 11 Sep 2015 21:24:36 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=06-09-2015&group=15&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=06-09-2015&group=15&gblog=13 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[[R]ตะลอนนั่งรถไฟไปรัสเซีย 10 - กว่าจะถึงไซบีเรีย (2)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=06-09-2015&group=15&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=06-09-2015&group=15&gblog=13 Sun, 06 Sep 2015 13:17:45 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=01-09-2015&group=15&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=01-09-2015&group=15&gblog=11 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[[R]ตะลอนนั่งรถไฟไปรัสเซีย 09 - กว่าจะถึงไซบีเรีย(1)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=01-09-2015&group=15&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=01-09-2015&group=15&gblog=11 Tue, 01 Sep 2015 14:19:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=09-08-2020&group=13&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=09-08-2020&group=13&gblog=31 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[กุ๊กกุ๋ย กลับดาวแมว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=09-08-2020&group=13&gblog=31 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=09-08-2020&group=13&gblog=31 Sun, 09 Aug 2020 10:15:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=31-07-2019&group=13&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=31-07-2019&group=13&gblog=30 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ้าหนู (แมวบ้าน)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=31-07-2019&group=13&gblog=30 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=31-07-2019&group=13&gblog=30 Wed, 31 Jul 2019 9:09:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=06-02-2019&group=13&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=06-02-2019&group=13&gblog=28 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[ขุดกรุภาพเก่า - พวกเด็กมีหาง(รุ่นเก๋ากึ๊ก) II]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=06-02-2019&group=13&gblog=28 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=06-02-2019&group=13&gblog=28 Wed, 06 Feb 2019 13:36:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=09-05-2017&group=13&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=09-05-2017&group=13&gblog=22 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[สมศรี - หมาแสนสวย]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=09-05-2017&group=13&gblog=22 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=09-05-2017&group=13&gblog=22 Tue, 09 May 2017 11:00:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=27-03-2017&group=13&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=27-03-2017&group=13&gblog=21 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[ขุดกรุภาพเก่า - พวกเด็กมีหาง(รุ่นเก๋ากึ๊ก)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=27-03-2017&group=13&gblog=21 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=27-03-2017&group=13&gblog=21 Mon, 27 Mar 2017 8:00:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=15-08-2016&group=13&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=15-08-2016&group=13&gblog=19 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ้าสิ่งมีชีวิตที่ถ่ายภาพยากที่สุดในโลก (2)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=15-08-2016&group=13&gblog=19 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=15-08-2016&group=13&gblog=19 Mon, 15 Aug 2016 19:26:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=02-08-2016&group=13&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=02-08-2016&group=13&gblog=18 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ้าสิ่งมีชีวิตที่ถ่ายภาพยากที่สุดในโลก (1)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=02-08-2016&group=13&gblog=18 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=02-08-2016&group=13&gblog=18 Tue, 02 Aug 2016 11:47:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-03-2016&group=13&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-03-2016&group=13&gblog=17 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[[อัพเดท] แมว ประจำปี ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-03-2016&group=13&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-03-2016&group=13&gblog=17 Mon, 21 Mar 2016 14:36:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=12-04-2015&group=13&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=12-04-2015&group=13&gblog=11 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[แมวแขก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=12-04-2015&group=13&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=12-04-2015&group=13&gblog=11 Sun, 12 Apr 2015 15:09:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=17-06-2024&group=25&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=17-06-2024&group=25&gblog=1 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[หกสัปดาห์ของฤดูร้อนและลูกค้างคาวผู้ไม่ยอมบิน (1)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=17-06-2024&group=25&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=17-06-2024&group=25&gblog=1 Mon, 17 Jun 2024 13:11:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=02-01-2020&group=23&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=02-01-2020&group=23&gblog=9 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[ถนนทุกสายมุ่งสู่เลห์ (5) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=02-01-2020&group=23&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=02-01-2020&group=23&gblog=9 Thu, 02 Jan 2020 20:09:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=14-11-2019&group=23&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=14-11-2019&group=23&gblog=7 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[ถนนทุกสายมุ่งสู่เลห์ (4) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=14-11-2019&group=23&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=14-11-2019&group=23&gblog=7 Thu, 14 Nov 2019 20:09:37 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=30-10-2019&group=23&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=30-10-2019&group=23&gblog=6 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[ถนนทุกสายมุ่งสู่เลห์ (3) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=30-10-2019&group=23&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=30-10-2019&group=23&gblog=6 Wed, 30 Oct 2019 22:50:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=07-09-2019&group=23&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=07-09-2019&group=23&gblog=5 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[Ladakh ฉบับเบา ๆ - คำเรียกคนในครอบครัว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=07-09-2019&group=23&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=07-09-2019&group=23&gblog=5 Sat, 07 Sep 2019 20:28:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=16-10-2019&group=23&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=16-10-2019&group=23&gblog=4 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[ถนนทุกสายมุ่งสู่เลห์ (2) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=16-10-2019&group=23&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=16-10-2019&group=23&gblog=4 Wed, 16 Oct 2019 19:36:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=08-10-2019&group=23&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=08-10-2019&group=23&gblog=2 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[Manali (อีกครั้ง) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=08-10-2019&group=23&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=08-10-2019&group=23&gblog=2 Tue, 08 Oct 2019 11:53:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=14-09-2019&group=23&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=14-09-2019&group=23&gblog=1 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[ถนนทุกสายมุ่งสู่เลห์ (1) เที่ยวรถประจำทาง มะนาลี-เลห์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=14-09-2019&group=23&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=14-09-2019&group=23&gblog=1 Sat, 14 Sep 2019 9:11:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-04-2014&group=22&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-04-2014&group=22&gblog=1 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[สมุดเยี่ยม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-04-2014&group=22&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-04-2014&group=22&gblog=1 Mon, 21 Apr 2014 16:51:24 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=11-12-2014&group=20&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=11-12-2014&group=20&gblog=9 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[Dharamshala (2) - Little Lhasa ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=11-12-2014&group=20&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=11-12-2014&group=20&gblog=9 Thu, 11 Dec 2014 9:22:59 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=08-12-2014&group=20&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=08-12-2014&group=20&gblog=7 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[Dharamshala (1) - ธรรมศาลา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=08-12-2014&group=20&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=08-12-2014&group=20&gblog=7 Mon, 08 Dec 2014 21:57:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=24-11-2014&group=20&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=24-11-2014&group=20&gblog=6 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[Rishikesh - บุก อาศรม The Beatles ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=24-11-2014&group=20&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=24-11-2014&group=20&gblog=6 Mon, 24 Nov 2014 21:14:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=17-11-2014&group=20&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=17-11-2014&group=20&gblog=5 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[Nainital ณ กาลครั้งหนึ่ง (4) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=17-11-2014&group=20&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=17-11-2014&group=20&gblog=5 Mon, 17 Nov 2014 21:53:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=12-11-2014&group=20&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=12-11-2014&group=20&gblog=3 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[Nainital ณ กาลครั้งหนึ่ง (3) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=12-11-2014&group=20&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=12-11-2014&group=20&gblog=3 Wed, 12 Nov 2014 11:19:35 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=07-11-2014&group=20&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=07-11-2014&group=20&gblog=2 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[Nainital ณ กาลครั้งหนึ่ง (2) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=07-11-2014&group=20&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=07-11-2014&group=20&gblog=2 Fri, 07 Nov 2014 10:58:52 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=05-11-2014&group=20&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=05-11-2014&group=20&gblog=1 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[Nainital ณ กาลครั้งหนึ่ง (1) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=05-11-2014&group=20&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=05-11-2014&group=20&gblog=1 Wed, 05 Nov 2014 10:39:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=18-08-2014&group=18&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=18-08-2014&group=18&gblog=9 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[Haridwar - แดดเดียว หริดวาร์]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=18-08-2014&group=18&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=18-08-2014&group=18&gblog=9 Mon, 18 Aug 2014 13:29:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=30-07-2014&group=18&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=30-07-2014&group=18&gblog=8 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[Rishikesh - คงคา อารตี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=30-07-2014&group=18&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=30-07-2014&group=18&gblog=8 Wed, 30 Jul 2014 19:31:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=25-07-2014&group=18&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=25-07-2014&group=18&gblog=7 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[Rishikesh - ท่องแดนฤาษี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=25-07-2014&group=18&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=25-07-2014&group=18&gblog=7 Fri, 25 Jul 2014 20:58:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=17-07-2014&group=18&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=17-07-2014&group=18&gblog=6 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[Shimla - Toy Train รถไฟจิ๋วไต่ภูเขา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=17-07-2014&group=18&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=17-07-2014&group=18&gblog=6 Thu, 17 Jul 2014 14:45:41 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=07-07-2014&group=18&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=07-07-2014&group=18&gblog=5 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[Shimla - นาลเดห์รา และ ตาตาปานี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=07-07-2014&group=18&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=07-07-2014&group=18&gblog=5 Mon, 07 Jul 2014 14:37:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=02-07-2014&group=18&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=02-07-2014&group=18&gblog=4 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[Shimla - ชิมลา ราชินีแห่งขุนเขา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=02-07-2014&group=18&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=02-07-2014&group=18&gblog=4 Wed, 02 Jul 2014 14:23:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=26-06-2014&group=18&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=26-06-2014&group=18&gblog=3 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[Manali - น้ำพุร้อนที่ วาชิช และงานเทศกาล ฮาดิมบา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=26-06-2014&group=18&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=26-06-2014&group=18&gblog=3 Thu, 26 Jun 2014 12:06:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-06-2014&group=18&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-06-2014&group=18&gblog=2 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[Manali - ณ หุบเขาแห่งพระเจ้า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-06-2014&group=18&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-06-2014&group=18&gblog=2 Sat, 21 Jun 2014 15:40:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=16-06-2014&group=18&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=16-06-2014&group=18&gblog=1 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[ครั้งแรก ในอินเดีย - ขอให้วันนี้ ได้ผ่านพ้นไป]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=16-06-2014&group=18&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=16-06-2014&group=18&gblog=1 Mon, 16 Jun 2014 12:03:32 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=13-01-2016&group=17&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=13-01-2016&group=17&gblog=9 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[จดหมายถึง หิมาลัย ฉบับที่ 2]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=13-01-2016&group=17&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=13-01-2016&group=17&gblog=9 Wed, 13 Jan 2016 10:00:26 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=12-01-2016&group=17&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=12-01-2016&group=17&gblog=8 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[จดหมายถึง หิมาลัย ฉบับที่ 1]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=12-01-2016&group=17&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=12-01-2016&group=17&gblog=8 Tue, 12 Jan 2016 12:22:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=09-07-2015&group=17&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=09-07-2015&group=17&gblog=7 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[เจ้าปุย ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=09-07-2015&group=17&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=09-07-2015&group=17&gblog=7 Thu, 09 Jul 2015 14:35:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=18-08-2014&group=17&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=18-08-2014&group=17&gblog=6 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[ร้านหนังสือเก่า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=18-08-2014&group=17&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=18-08-2014&group=17&gblog=6 Mon, 18 Aug 2014 14:24:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=27-03-2014&group=17&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=27-03-2014&group=17&gblog=5 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[เกาะขอบเวที ดูรามายณะ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=27-03-2014&group=17&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=27-03-2014&group=17&gblog=5 Thu, 27 Mar 2014 9:12:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=04-02-2017&group=17&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=04-02-2017&group=17&gblog=4 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[INDIA :เรื่องของ Metro ใน เดลี ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=04-02-2017&group=17&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=04-02-2017&group=17&gblog=4 Sat, 04 Feb 2017 7:45:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=26-01-2017&group=17&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=26-01-2017&group=17&gblog=3 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[นี่ เรา กำลัง คุย กับคนประเภทไหนกัน? ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=26-01-2017&group=17&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=26-01-2017&group=17&gblog=3 Thu, 26 Jan 2017 14:46:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=16-05-2016&group=17&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=16-05-2016&group=17&gblog=2 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[Stray dog ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=16-05-2016&group=17&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=16-05-2016&group=17&gblog=2 Mon, 16 May 2016 12:43:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=17-04-2016&group=17&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=17-04-2016&group=17&gblog=1 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[ลูกนก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=17-04-2016&group=17&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=17-04-2016&group=17&gblog=1 Sun, 17 Apr 2016 12:22:22 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=14-02-2016&group=16&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=14-02-2016&group=16&gblog=9 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[GANGOTRI : กังโกตรี (ภาคเก็บตก) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=14-02-2016&group=16&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=14-02-2016&group=16&gblog=9 Sun, 14 Feb 2016 13:14:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=07-02-2016&group=16&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=07-02-2016&group=16&gblog=7 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[GAUMUKH (4) ต้นกำเนิดแม่น้ำคงคา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=07-02-2016&group=16&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=07-02-2016&group=16&gblog=7 Sun, 07 Feb 2016 23:06:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=30-01-2016&group=16&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=30-01-2016&group=16&gblog=4 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[GAUMUKH (3) Bhojbasa ย่างก้าวเล็ก ๆ 14 ก.ม. แรก]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=30-01-2016&group=16&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=30-01-2016&group=16&gblog=4 Sat, 30 Jan 2016 9:24:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=23-01-2016&group=16&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=23-01-2016&group=16&gblog=2 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[GAUMUKH (2) เดินทางไกลสู่ กังโกตรี]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=23-01-2016&group=16&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=23-01-2016&group=16&gblog=2 Sat, 23 Jan 2016 9:09:30 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=17-01-2016&group=16&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=17-01-2016&group=16&gblog=1 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[GAUMUKH (1) โกลกาตา...แค่แวะผ่านมา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=17-01-2016&group=16&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=17-01-2016&group=16&gblog=1 Sun, 17 Jan 2016 14:33:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=20-08-2015&group=15&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=20-08-2015&group=15&gblog=9 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[[R]ตะลอนนั่งรถไฟไปรัสเซีย 08 - Terelj (2) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=20-08-2015&group=15&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=20-08-2015&group=15&gblog=9 Thu, 20 Aug 2015 18:18:47 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=11-08-2015&group=15&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=11-08-2015&group=15&gblog=7 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[[R]ตะลอนนั่งรถไฟไปรัสเซีย 07 - Terelj (1) ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=11-08-2015&group=15&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=11-08-2015&group=15&gblog=7 Tue, 11 Aug 2015 16:05:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=24-07-2015&group=15&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=24-07-2015&group=15&gblog=6 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[[R]ตะลอนนั่งรถไฟไปรัสเซีย 06 - Ulanbaatar]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=24-07-2015&group=15&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=24-07-2015&group=15&gblog=6 Fri, 24 Jul 2015 23:05:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=24-07-2015&group=15&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=24-07-2015&group=15&gblog=5 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[[R]ตะลอนนั่งรถไฟไปรัสเซีย 05 - เดินตามรางสู่ มองโกเลีย (II)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=24-07-2015&group=15&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=24-07-2015&group=15&gblog=5 Fri, 24 Jul 2015 17:45:33 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=23-07-2015&group=15&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=23-07-2015&group=15&gblog=4 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[[R]ตะลอนนั่งรถไฟไปรัสเซีย 04 - เดินตามรางสู่ มองโกเลีย (I)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=23-07-2015&group=15&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=23-07-2015&group=15&gblog=4 Thu, 23 Jul 2015 18:16:20 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-07-2015&group=15&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-07-2015&group=15&gblog=3 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[[R]ตะลอนนั่งรถไฟไปรัสเซีย 03 - สิ่งตัองห้าม]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-07-2015&group=15&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-07-2015&group=15&gblog=3 Tue, 21 Jul 2015 22:58:54 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-07-2015&group=15&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-07-2015&group=15&gblog=2 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[[R]ตะลอนนั่งรถไฟไปรัสเซีย 02 - ปักกิ่ง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-07-2015&group=15&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-07-2015&group=15&gblog=2 Tue, 21 Jul 2015 22:57:18 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-07-2015&group=15&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-07-2015&group=15&gblog=1 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[[R]ตะลอนนั่งรถไฟไปรัสเซีย 01- Intro]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-07-2015&group=15&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=21-07-2015&group=15&gblog=1 Tue, 21 Jul 2015 22:54:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=23-09-2014&group=13&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=23-09-2014&group=13&gblog=2 http://wachii.bloggang.com/rss <![CDATA[ปู่กวัก - ต้นตระกูลแมว]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=23-09-2014&group=13&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=wachii&month=23-09-2014&group=13&gblog=2 Tue, 23 Sep 2014 11:09:13 +0700